In de basis is het een sessie waarin wij ‘blanco’ naar een bedrijf toestappen. Onze kracht is het echt luisteren, lichaamstaal lezen, verbinden, vragen stellen die nodig zijn om ze te stellen en ‘in te voelen’. Om zo dingen te kunnen analyseren, verbinden en concrete stappenplan van te maken vanuit een gedragen vlak.

 

Hij kan op drie manieren aangevlogen worden:

 • Met een vraagstuk
 • Met een doel
 • Helemaal blanco

 

Een vraagstuk kan liggen op alle vlakken. Enkele voorbeelden gingen voor op; samenwerken, visie, communicatie, sales, onderlinge relatie, regie houden, leiderschap, organisatorisch. Het gaat niet om de perfect geformuleerde vraag, maar om het onderwerp waar over gepraat moet worden.

Een doel kan ook het startpunt zijn van een blanc page sessie. Hierin wordt altijd ook eerst getoetst, of het doel wat zijzelf hebben geformuleerd ook voor iedereen zo geldt. Het zal niet de eerste keer zijn dat een bedrijf aan het doel aan het werken is, terwijl DAT niet het doel is waar ze aan moeten werken. Het doel kan ook zijn: Jaarplanning voor trainingen of gedragen plan maken voor de ontwikkeling van de medewerkers

 

Alleen al de keuze van een bedrijf om vanuit een vraagstuk of doel te denken, geeft al veel informatie waarin je kun werken én de aanvliegroute bepaald van de communicatie.

 

Helemaal blanco Geen vraagstuk, geen doel, gewoon: Denk eens met ons mee & stel ons eens vragen als externe partner. Dit is voor de bedrijven die externe naar hun bedrijf durven te laten kijken.

Je bent ondernemer, manager, geeft leiding of uitvoerende die behoefte heeft aan inzichten rondom een vraagstuk. Rondom het geheel en wellicht ook in jezelf. Het vraagstuk mag over van alles gaan. Wij hoeven geen verstand te hebben van de inhoud. Juist! niet. Wij stellen vragen, denken met je mee en hebben een aantal technieken die wij gebruiken om jou te helpen bij je vraagstuk. Wij garanderen inzichten die jij erna op kunt pakken om mee aan de slag te gaan.

 

De samenstelling van de groep wordt bepaald door de organisatie. Wij adviseren wanneer je spijkers met koppen wilt slaan er beslissingsbevoegde(n) aan tafel te zetten. Daarnaast zijn er in elke organisaties professionele critici die we wanneer het mogelijk is erbij willen hebben met als doel ‘een gedragen plan’.

Resultaten

De aanvliegroute bepaald al voor een deel altijd wat eruit komt, maar in ieder geval;

 • Gezamenlijkheid
 • Onbesproken dingen zijn bespreekbaar gemaakt
 • Relaties en verbanden onderling duidelijk
 • Startpunt is duidelijk
 • Inzichten in individueel, groeps- en organisatieniveau
 • Stip aan de horizon wordt duidelijk én gezamenlijk gedragen. (Wanneer dit niet zo is, is dit uiteraard een punt voor een organisatie om mee te werken)
 • En wegen hoe hetgeen we besproken hebben te bereiken.
 • Dit kan uitmonden in hele concrete stappen en taakverdeling als de sessies hier zich voor leent.

Alle sessies zijn anders omdat ook elke organisatie anders is. Volgens onze visie is het de kunst om methodieken er pas bij te pakken als ze bruikbaar blijken terwijl je bezig bent. Wij hebben daarom ook een scala aan kennis en kunde om dit uit te kunnen voeren op een orgsanische manier.